Hoe is de schrijfwijze van de familienaam

van E naar EE ontstaan?

Zijn Van Burgsteden & Van Burgsteeden familie van elkaar?

Bij velen wordt er van uitgegaan dat de verhuizing van Barneveld naar Woudenberg daar een rol in heeft gespeeld. Maar door het naast elkaar leggen van de huwelijksakten van de broers Hendrik van Burgsteden 1893 en Cornelis van Burgsteden 1897 wordt duidelijk wat er is misgegaan. Cornelis en Hendrik trouwen in dezelfde gemeente en de opsteller van de twee trouw akten is dezelfde ambtenaar. Onderaan de twee akten staan de namen van de getuigen en van de bruidegoms gebroederlijk bij elkaar.
Vijf broers die allen duidelijk hun naam met één E hebben geschreven. Dat kan geen fout zijn.

Zie de akten van Hendrik en Cornelis.
Huwelijksakte Hendrik van Burgsteden in 1893

De trouwambtenaar moet hebben gezien dat zijn opstelling van de huwelijks akte van Hendrik van Burgsteden en Gijsbertha van Laar niet in overeenstemming was met de werkelijkheid. Hij heeft echter verzaakt om die fout te herstellen. Anders geformuleerd, hij heeft een door hemzelf gemaakte fout (die hij gezien moet hebben; hij was immers de laatste ondertekenaar) als waar vastgesteld.

Een aantekening naast de kantlijn was voldoende geweest om e.e.a. te corrigeren...

Deze fout is waarschijnlijk overgenomen in het trouwboekje van de gemeente en zodoende bij verhuizing, oproep voor dienstplicht of een huwelijk naar buiten gekomen. In het kerkregister van de RK kerk in Achterveld zal het gewoon met een E zijn.

Hoe is dat dan op school gegaan? De kinderen leerde daar hun naam schrijven. De kinderen uit het gezin van Hendrik gingen op de Glind naar school en in die klas zaten ook de neefjes en nichtjes uit Achterveld die allemaal hun naam met een E schreven. Willem, Hendrika en Jannetje zijn van dezelfde leeftijd als Gerbert, Marinus en Job van Vincelaar.
Leerde de onderwijzer van de Glinderschool het hun met één E en pas later, toen Achterveld in Stoutenburg schoolde, werd het twee maal EE? Dat zijn dan alleen de jongste twee van Hendrik. Johanna en Job.

In archiefstukken kom ik beide vormen tegen.   
Huwelijksakte Cornelis van Burgsteden in 1897


.