Tak A1

Jan van Burgsteden


Jan van Burgsteden
* 30-03-1720 / ...

Jan van Burgsteden, zoon van Gijsbert Janz en Cornelia Jans van de Burgwal is op 30 maart 1720 in Woudenberg geboren. Gijsbert Janz geeft aan zijn kinderen de achternaam van Burgsteden en gaat zelf ook de naam van Burgsteden als achternaam dragen. Gijsbert Janz is evenals zijn zoon Jan niet op buurtschap Burgsteden geboren maar in Woudenberg. Gijsbert Janz gaat voor de keuze van zijn achternaam terug naar het Buurtschap Burgsteden waar zijn vader Jan Cornelissen is geboren. De vrouw van Gijsbert Janz, Cornelia Jans van de Burgwal, is op boerderij Burgwal geboren en dat ligt in Woudenberg. Gijsbert Janz is arbeider maar er wordt niet aangegeven wat voor arbeid hij verricht. In die tijd was de tabaksteelt in de regio Amerongen - Leusden in volle bloei. Zijn zoon Jan en kleinzoon Cornelis Wouter zijn in de tabaksindustrie werkzaam, het is aannemelijk dat Gijsbert Janz dat ook was.

In de beschrijving van boerderijen en tabaksteelt in Leusden en Amersfoort is heel veel informatie verwerkt over de tabaksteelt periode en wordt de boerderij Burgwal ook genoemd.

Het gezin van Jan van Burgsteden groeit op in Amerongen. Het genealogisch archief van Amerongen ligt niet in het gemeentelijk archief van Amerongen maar in het archief van Wijk bij Duurstede.

Het doopboek van Amerongen vermeld op 2 mei 1749 de geboorte van een tweeling met de namen Gijsbert en Otto. De vader is Jan van Burgsteden en de moeder Catharina Hanssen van Ree. Het zijn de eerste kinderen van Jan en Catharina. Het huwelijk tussen Jan van Burgsteden en Catharina Hanssen van Ree komt in de DTB boeken van Amerongen niet voor. Ze zijn dus in een andere plaats getrouwd.

Wie is Catharina Hanssen van Ree, de vrouw van Jan?

Het antwoordt daarop is niet zo eenvoudig als het lijkt. Ik ga dan ook te raden bij enkele ervaren stamboom onderzoekers. Hun onderzoek komt uit bij Catharina Hanssen van Ree (van Rensen) uit Veenendaal. Heel veel Ameronger’s huwde met Veenendaler’s dus dat zal wel juist zijn.
Het enige aanknopingspunt om te controleren of Catharina, de moeder van de tweeling, daadwerkelijk uit Veenendaal komt zijn Gijsbert en Otto. Naar het vernoeming patroon moeten ze te koppelen zijn aan 1e de vader van de vader en 2e de vader van de moeder. Gijsbert is vernoemd naar de vader van Jan, en dat klopt. Maar Otto? De vader van deze Catharina Hanssen van Ree uit Veenendaal heet geen Otto maar zoals haar naam het al doet vermoeden heet hij Hans. De vrouw van Jan van Burgsteden is dus niet Catharina Hanssen van Ree uit Veenendaal maar wie is zij dan wel?

Omdat Catharina Hanssen van Ree, de vrouw van Jan van Burgsteden, niet in de regionale boeken van doop en trouw wordt vermeld, moet een acte van overlijden ergens anders te vinden zijn.

In het centraal archief van Utrecht liggen de originele DTB boeken (Doop, Trouw, Begraven).

Archief van Utrecht:
Vermelding: Overleden den 27e maart 1753 te Amerongen, Catharina Hanssen geb. Zutphen, huisvrouw van Jan van Burgsteden Rotterdam. Alle nog ontbrekende kerngegevens over het huwelijk en de woonplaatsen van Jan en Catharina zijn in het overlijdens bericht van Catharina vermeld.

Archief van Rotterdam:
Het gemeente archief van Rotterdam vermeld als volgt, Jan van Borgstede, jongeman afkomstig van Amersfoort wonende te Zijl, getrouwd met Catharina Hanssen, jonge dochter, afkomstig van Sutphen, wonende Prinsestraat Rotterdam. Gereformeerd.

Jan van Burgsteden gaat volgens deze vermelding op 4 juni 1747 in ondertrouw en op 20 juni 1747 trouwt hij met Catharina Hanssen van Ree in Rotterdam.

Archief van Zutphen:
Geboorte gegevens van Catharina Hanssen van Ree uit een doopboek in het archief van Zutphen, de plaats waar Catharina volgens de acte van overlijden geboren is, moet de nog ontbrekende schakel zijn om de vernoeming van haar zoon Otto te kunnen vast stellen. Doopboek begonnen met den jaren 1700-1725 onder den dienst van de Hr. Predikanten. Zo luidt de titel van het doopboek van de gereformeerde kerk Zutphen.
Geboren op 29 meij 1712 Catharina Vader Otto Hanssen, moeder Maria van Ree.


Geen twijfels meer over de afkomst van Jan van Burgsteden en Catharina Hanssen van Ree en hun tweeling Gijsbert & Otto. Om in de genealogie zeker te zijn van de juiste gegevens moet op elke stap voorwaarts, twee stappen achterwaarts volgen. Zo blijkt ook hier overduidelijk.

Eerste huwelijk

Jan Gijsbertsen van Burgsteden   *30-03-1720
trouwt
Catharina Hanssen van Ree  * 29-05-1712

Jan en Catharina krijgen samen 3 kinderen, Gijsbert en Otto in 1749 en vier jaar later op 25 maart 1753 wordt hun dochter Dirkje geboren.

De geboorte van de tweeling brengt hun geen geluk; ze overlijden alle twee. Maar het verdriet slaat nog verder toe als twee dagen na de geboorte van dochter Dirkje zijn vrouw Catharina komt te overlijden.

Tweede huwelijk

Jan Gijsbertsen van Burgsteden  *30-03-1720

trouwt
Catharina van Rheen  *

Jan hertrouwd in 1757 met Catharina van Rheen. Dit klinkt verwarrend want zijn eerste vrouw heet ook Catharina van Ree maar zonder H ertussen.

In het tweede huwelijk worden twee zonen geboren. Jan op 16-10-1757 en Kornelis-Wouter op 4-10-1761.

De tweede vrouw van Jan komt ook vroeg te overlijden en weer is Jan, nu met drie jonge kinderen, alleen. Dirkje, de dochter uit zijn eerste huwelijk, is ook nog geen 10 jaar oud.

Derde huwelijk

Jan Gijsbertsen van Burgsteden *30-03-1720
trouwt
Catharina van Baren

In het trouwboek van Amerongen staat de volgende vermelding: Catharina van Baren geboren Kockengen trouwt Jan Burgstede, wednr. van Catharina van Rheen. Amerongen aangetekend op 03-03-1774 en gehuwd op 27-03-1774.

Jan hertrouwd dus voor de derde maal. Op 27 maart 1774 treed hij te Amerongen in het huwelijk met Catharina van Baren geboren te Kockengen.

Kort na het huwelijk wordt er een kind geboren. Vermelding in het doopboek: Geboren op 19-06-1774 Gijsbert, vader Jan van Burgsteden moeder Catharina van Baren Amerongen.

Jan heeft vijf zonen en een dochter


Gijsbert & Otto * 02-05-1749   Moeder Catharina Hanssen van Ree

Gijsbert & Otto zijn op zeer jonge leeftijd overleden.

Dirkje * 26-03-1753   Moeder Catharina Hanssen van Ree

Huwde met Willem Navis.

Jan * 16-10-1757 Moeder Catharina van Rheen

Huwde op (17-05-1793) 11-06-1793 te Utrecht met Catharina Grevel.

Kornelis–Wouter * 04-10 1761   Moeder Catharina van Rheen

Bleef ongehuwd en is overleden te Amerongen op 13-11-1829 (68 jaar oud).

Gijsbert * 19-06-1774   Moeder Catharina van Baren

Huwde op 13-01-1805 te Amerongen met Hendrijntje Schouten.


Jan en Gijsbert zijn de stamhouders.

Hoe verloopt dat?