Tak A 3 Hendrik Petersen van Burgsteden en de hink-stap-sprong

Hendrik Petersen van Burgsteden is op 24-08-1744 geboren op Burgsteden (28). Hij is het vierde kind in het gezin van vijf kinderen van Peter Evertsen en Barbara Cornelissen.

Kinderen van Peter en Barbara zijn:
Everardus Petersen van Burgsteden * 17-02-1740
Maria Petersen van Burgsteden        * 30-05-1741
Cornelis Petersen van Burgsteden    * 12-01-1743
Hendricus Petersen van Burgsteden * 24-08-1744
Gerrit Petersen van Burgsteden         * 14-01-1747
Hendrik Petersen van Burgsteden trouwt RK (16-03-1771) 01-04-1771 te Achterveld met Rikje Jacobsen van Kolfschoten. Vermelding uit het huwelijksboek van Leusden.

In die tijd bestond het Buurtschap Burgsteden al uit 4 boerderijen. Burgsteden 1-2-3-4. In het historisch kadasterboek van Barneveld worden deze aangegeven met Fiche 26-27-28-29.

Peter Evertsen, de vader van Hendrik Petersen is van 1739-1765 landbouwer op Burgsteden 28. Vanaf 1705-1718 is Cornelis Jochems Kouwenhoven de eigenaar. Cornelis Jochems Kouwenhoven is de vader van Garbertje Cornelissen, de oma van Hendrik Petersen van Burgsteden. Tussen 1718 en 1739 is Reijer Dercksen, de tweede man van Garbertje Cornelissen, de bruiker. Daarmee is de boerderij Burgsteden 28 van 1705-1765 bij de familie in gebruik. Van 1739-1752 is Reijer Dercksen en zijn vrouw Garbertje Cornelissen landbouwer op Burgsteden 26.

In het jaar 1739 gaat Reijer Dercksen van Burgsteden 28 naar Burgsteden 26 en neemt Peter Evertsen, de oudste zoon uit het eerste huwelijk van Garbertje Cornelissen, Burgsteden 28 in gebruik.

Maar er is nog meer grond bij de Familie in gebruik. Cornelis Jochemsen Kouwenhoven komt van Kouwenhoven naar Burgsteden. Vandaar zijn bijnaam Kouwenhoven. En Cornelis Jochemsen ‘Den Olden’ is landbouwer op Burgsteden 26. Hij is waarschijnlijk de oudste van de twee Cornelis Jochemsens. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Jochem Cornelissen.

Kort samengevat:

1675-1705   Cornelis Jochemsen en Marritje Jansen, de ouders van Garbertje, op Kouwenhoven.
1705-1718   Cornelis Jochemsen Kouwenhoven en Marritje Jansen op Burgsteden 28
1718-1720   Diens weduwe Marritje Jansen, dochter van Jan Everts van Achterveld op Burgsteden 28
1721-1739   Reijer Dercksen en Garbertje Cornelissen op Burgsteden 28
1739-1765   Peter Evertsen en Barbara Cornelissen op Burgsteden 28
1765             Diens weduwe Barbara Cornelissen op Burgsteden 28
1764-1775   Peter Everts weduwe, Barbara Cornelissen op Schoonderbeek
1775-1792   Cornelis Petersen, de zoon van Peter en Barbara op Schoonderbeek
1746-1752   Jan Evertsen, de broer van Peter landbouwer op Havikhorst
1752-1753   Diens weduwe, Wilhelmina Hendriksen op Havikhorst
1752-1773    Wouter Willemsen en Evertje Evertsen, de zus van Peter, op Klein Achterveld
1773-1775   Diens weduwe, Evertje Evertsen, de zus van Peter, op Klein Achterveld
1739-1752   Reijer Dercksen en Garbertje Cornelissen op Burgsteden 26
1752-1761   Reijer Dercksen en Garbertje Cornelissen op Groot Achterveld
1705-1709   Cornelis Jochemsen Den Olden op Burgsteden 26
1710-1715   Jochem Cornelissen op Burgsteden 26

Deze samenvatting toont een zevental omvangrijke boerderijen die in gebruik zijn bij de voorouders van de Familie Van Burgsteden. Dat zijn Kouwenhoven, Burgsteden 26, Burgsteden 28, Schoonderbeek, Klein Achterveld Havikhorst en Groot Achterveld.

06.

07.

08.

Garbertje Cornelissen, de oma van Hendrik Petersen van Burgsteden, is 20-05-1677 geboren op Kouwenhoven. Deze boerderij ligt aan de Moorsterweg en dat is hemelsbreed vlak bij Burgsteden.

De ouders van Garbertje Cornelissen, Cornelis Jochemsen Kouwenhoven en Marritje Jansen blijven tot het jaar 1705 landbouwer op Kouwenhoven.

Voor de opbouw van de stamboom Van Burgsteden zijn Gijsbert Cornelissen, Cornelis Jochemsen Den Olden en Cornelis Jochemsen Kouwenhoven van centraal belang. Hierna krijgt de naam Cornelissen steeds meer zijtakken waaruit de stammen A1, A2 en A3 zijn voortgekomen. Mogelijk ook A4 .

Garbertje Cornelissen trouwt 08-11-1711 met Evert Petersen van Holck in Nijkerk. Volgens het doopboek van Nijkerk vertrekken ze tussen 1715 en 1717 met attestatie van Nijkerk naar Renswouden. Dat is een beetje vreemd, want de ouders van Garbertje zijn in 1705 van Kouwenhoven verhuist naar Burgsteden. Het kan ook zijn dat de pastoor van Nijkerk dacht dat Burgsteden bij de Parochie van Renswouden behoorde en niet bij Achterveld. In de huwelijksakte van Garbertje met Evert Petersen staat duidelijk dat zij van Burgsteden komt.

Na hun vertrek uit Nijkerk tussen 1715 en 1717 nemen ze hun intrek bij haar ouders, Cornelis Jochemsen en Marritje Jansen op Burgsteden. Kort daarna, in 1717, overlijd Evert Petersen.

Evertje Evertsen, het derde kind van Evert Petersen en Garbertje Cornelissen wordt na het overlijden van haar vader geboren. Zij is vernoemd naar haar overleden Vader. Garbertje hertrouwt in 1720 met Reijer Dercksen van Groot Veller uit Barneveld. In het volgende jaar neemt hij de boerderij Burgsteden 28 van zijn schoonouders over. Zijn schoonvader is dan al overleden.

Hendrik Petersen van Burgsteden gaat door het leven met zijn vaders voornaam ‘patroniem’ Petersen, en de aangenomen familienaam van Burgsteden. Al zijn kinderen dragen de naam van Burgsteden. Hij heeft de Familienaam, Van Burgsteden, pas in het jaar 1811 voor zichzelf laten registreren. Een afschrift van die verklaring is in het jaar 1824 uitgeschreven door H van den Hengel Schout der gemeente Stoutenburg.
Jan van Burgsteden, de oudste zoon van Hendrik Petersen van Burgsteden en Barbara Cornelissen, heeft deze verklaring op 20-11-1824 van de Schout in ontvangst genomen.

Inschrijving in het bevolkingsregister Hendrik Petersen van Burgsteden:

Huwelijk van Hendrik Petersen en Rijkje Jacobsen.
Vermelding in het Huwelijksboek van Leusden.

Burgsteden, Hendrik Petersen van
me j m van Schoonderbeek in Barneveld

Moeder Barbara Cornelissen weduwe van Peter Evertsen van Burgsteden en Rijkje Jacops

mi dr w Stoutenburg. Vader Jacob Evertsen moeder Gijsbertje Jans.


Eenzelfde vermelding, maar dan wat soberder, staat in het huwelijksboek van Barneveld.


Hendrik Petersen van Burgsteden j m geboren onder Barneveld Huw. op 16-03-1771 met

Rikje Japiks j d wonende en geboren onder Leusden.


De beide huwelijks akten geven in al hun soberheid toch heel wat informatie.

Hendrik Petersen van Burgsteden is een meerderjarige jonge man van Schoonderbeek in Barneveld. Zijn moeder is Barbara Cornelissen en zijn vader, Peter Evertsen, hij is al overleden (23-03-1764) 52 jaar oud. Hendrik trouwt op 16-03-1771 Rikje Jacobsen minderjarige dochter wonende onder Leusden. Haar ouders zijn Jacob Evertsen en Gijsbertje Jans.

Hendrik Petersen van Burgsteden en Richarda Jacobsen van Kolfschoten krijgen 10 kinderen:
* 10-01-1772 / 11-04-1867 Barbaram op Koedijk              Stoutenburg
    Barbaram trouwt Gerrit Geijtenbeek Landbouwer op Koedijk

* 21-05-1773 Gijsbertje   op Koedijk             Stoutenburg
   Gijsbertje is ongehuwd. zie hierna!

* 21-08-1775 Petronella op Klein Emelaar Achterveld
   Petronella trouwt Jan de Lang Landbouwer op Klein Westerveld
* 26-06-1777 Jacobam     op Klein Emelaar          Achterveld
   Jacobam trouwt Albert Geijtenbeek Landbouwer op de Kleine Riet Buurtschap Snorrenhoef
* 19-12-1779 Joannem    op Klein Emelaar           Achterveld
   Joannem is ongehuwd

* 07-07-1782 Aaltje          op Klein Emelaar           Achterveld
   Aaltje trouwt Gies Voorburg Landbouwer

* 21-04-1785 Peter           op Klein Emelaar           Achterveld
   Peter trouwt Arisje van Brinkenstein Landbouwer op Groot Daatselaar

* 31-01-1788 Wijmpje       op Klein Emelaar           Achterveld
   Wijmpje trouwt Albert de Kletter Landbouwer

* 13-06-1791 Jacobus       op Klein Emelaar           Achterveld
   Jacobus trouwt Gerarda Hendriksen van Nimmerdor Landbouwer op De Tweel

* 06-05-1796 Cornelis       op Klein Emelaar           Achterveld
   Cornelis trouwt Gerritje van Ramselaar Landbouwer op Klein Emelaar

Gijsbertje van Burgsteden geboren 21-05-1773 te Stoutenburg zonder beroep, wonend in Barneveld, Kallenbroek nummer 282 overleden 05-02-1847 te Stoutenburg. Gijsbertje schenkt haar nalatenschap aan de RK kerk in Achterveld met als voorwaarden dat er 3 zoons uit haar Familie van dat geld 1850,= voor priester kunnen studeren. Hoe staat dit beschreven.

Hermanus van Burgsteden uit Soesterberg en zijn broer Jan van Burgsteden uit Amersfoort zijn samen naar de pastoor in Achterveld geweest. Dat moet pastoor Rentink zijn. Het was in het jaar 1937.

In dat jaar ging Herman van Burgsteden de zoon van Hermanus uit Soesterberg naar het missiehuis St. Jan te Soesterberg voor een opleiding om missionaris te worden. Hij was zekerweten een van de gegadigden om in aanmerking te komen voor 1/3 deel van de nalatenschap van Gijsbertje. Volgens Hermanus en Jan van Burgsteden wist de pastoor er van. Hoe dit verder is verlopen wisten de vertellers van dit mooie verhaal mij niet uit te leggen. Wel leuk aan dit verhaal is de overlevering. Gijsbertje schenkt na haar overlijden, dat is in 1847. En pas 90 jaar later gaat de eerste uit de Familie voor priester studeren. Wie zijn nummer twee en drie?


OVERLIJDENS AKTE: Jan Hendriksen van Burgsteden 19-12-1779- 06-05-1823. Opgesteld 6 mei 1823 te Barneveld.
In den jare eenduizendachthonderd drie en twintig op den zesde mei des voor de middags om half elf uuren zijn voor ons , Schout des Ambts Barneveld Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van de Burgelijken staat binnen gemelde ambt. Gecompareerd. Hendrik Teunisse van de Riet oud een en vijftig jaren van beroep landbouwer en Jan Steuls oud negen en vijftig jaren van beroep timmerman. Te zamen binnen de gemeente van Barneveld woonachtig. Zijnde de eerst genoemde geboren en de laatst genoemde goede bekenden van de natemeldene overledene; de welke ons hebben verklaard dat op heden de zesde mei des morgens om half zes uuren in het huis no 280 binnen deze gemeente was overleden Jan Hendriksen van Burgsteden oud drie en veertig jaren, geboren te Stoutenburg, landbouwer ongehuwd. Gewoond hebbende te Barneveld. Zoon van Hendrik Petersen van Burgsteden overleeden en Rikje Jacobse bouwvrouw. In Stoutenburg woonachtig en hebben wij daarvan deze akte opgemaakt en na gedane voorlezing en goedkeuring namens in dezelfde voortkomende tijd de tweede declarant bekende verklarende niet te kunnen schrijven of zijn naam zetten. Einde akte.


Hendrik Petersen van Burgsteden is in 1744 geboren op boerderij Burgsteden De Glind en verhuist in 1764 met zijn moeder, broers en zus naar Schoonderbeek. Dat is al een stukje dichter bij Achterveld. Na zijn huwelijk in 1771 gaat hij naar Koedijk en in 1775 verhuist hij met vrouw en twee kinderen, voor de derde keer in korte tijd, naar de boerderij Klein Emelaar in Achterveld. Daar bouwt hij een mooi boeren bedrijf op. Hij is de stamvader van de Achterveldse tak Van Burgsteden. Die tak heeft haar vleugels tot in Canada en Nieuwe Zeeland uitgeslagen. Op de stamboom wordt deze tak aangeduid met A3-1 en A3-2.

24.