Tak 1 Cornelis Burgstede * 22-11-1877/23-11-1945 gaat naar Het Klooster


Cornelis Burgstede * 22-11-1877 te Amerongen huisschilder zoon van Willem-Klaas en Sara- Hermijntje Martens. Hij is dus een van de zonen die na het overlijden van hun vader 18-05-1907 het schildersbedrijf voortzetten. In een advertentie staat dat de zonen het schildersbedrijf voortzetten. Dat is meervoud. Er moeten daarom meerdere zonen in het bedrijf werkzaam zijn.In vorenstaande stukje stamboom staat het gezin van Willem-Klaas en Sara-Hermijntje afgedrukt. Samen hebben ze acht kinderen.

• Cornelis is huisschilder dus dat is nummer een die de zaak voortzet.
• Elbertus-Pieter is brievenbesteller in Amerongen.
• Herman is drogist in Amersfoort.
• Sopheus is brievenbesteller in Bussum.
• Sara-Hermijntje is getrouwd met Pieter-Willem Bos, onderwijzer in Gouda.
• Elisabeth is getrouwd met 1e Gerrit-Hendrikus van den Sigtenhorst. 2e Anton Kallenborn, chef de bureau te Amsterdam.
• Evert-Hendrikus is op 16-03-1899 te Amerongen overleden. 13 jaren oud.
• Willem-Klaas huisschilder is de tweede zoon die het bedrijf voortzet.

Foto: Sopheus, Willem-Klaas, Elisabeth en Elbertus-Pieter


Foto: Sara-Hermijntje Martens en dochter Elisabeth


Twee broers, Cornelis en Willem-Klaas, die na het overlijden van hun vader Willem-Klaas 18-05-1907 samen het schildersbedrijf voortzetten. Willem Klaas Jnr. komt op 18-10-1926 te overlijden. Zijn 2 kinderen, Willem-Klaas en Jacobus zijn dan nog jong. Hun oom Sopheus heeft in het jaar 1931 de voogdij over de twee kinderen.

Na het overlijden van Sara Hermijntje Martens 19-11-1930 te Amerongen komt er een boedelverdeling. Naast een inboedel is er een schilders bedrijfspand. Dit pand dat staat aan de Rijksstraatweg in Amerongen wijk B nummer 108-112 tot de Zandvoortweg sectie D no 1350 groot 16,20 Are wordt 26 februari 1931 geveild.

In het testament van Willem-Klaas Snr. van 4 november negentienhonderdvijf staat dat hij aan zijn echtgenote Sara-Hermijntje Martens heeft gelegateerd het vruchtgebruik en tot enige erfgenamen heeft nagelaten zijn zeven genoemde kinderen. Evert-Hendrikus is in 1899 overleden. Nu Sara-Hermijntje is overleden wordt de boedel verkocht.

Foto: Huize Het Klooster

De percelen worden eerst bij opbod en terstond daarna bij afslag geveild. De massa komt alleen in afslag. Na afzonderlijke veiling van perceel een en twee worden de percelen tezamen in slag gebracht.

De comparanten verklaarden na gehouden beraad de massa van de percelen een en twee en daarmee dus het gehele kadastrale perceel gemeente Amerongen sectie D no 1350 waarvoor eene som van negenenveertig gulden aan trekgeld is uitgereikt voor de prijs van ………..te verkopen aan den in den hoofde dezer acte genoemde comparant.

Dat is Cornelis Burgstede, de oudste zoon van Willem-Klaas en Hermijntje, schilder wonende te Amerongen, mede eigenaar van voorschreven onroerend goed voor een zevende gedeelte, die ten deze mede verschenen, verklaarde dezen koop voor dien prijs te hebben gedaan voor zich zelf.

Met deze aankoop is Cornelis Burgstede vanaf 26 februari 1931 eigenaar van perceel sectie D no 1350 groot 16,20 Are met opstal Rijsstraatweg wijk B nummer 108-112 tot de Zandvoortweg in Amerongen. Dit huis heet “Het Klooster”


Een familielid schrijft: 'Ons huis heet “HET KLOOSTER” Het heeft een grote gekluisde kelder. Toen ik jong was heb ik horen vertellen dat er uit onze kelder ondergrondse gangen waren naar het Kasteel en naar Cliftwijck.'

Dat huis stond op Zandvoort, zo heet de straat, Maar het huis Cliftwijck is gesloopt jammer genoeg.


Cornelis Burgstede huisschilder * 22-11-1877
trouwt Amerongen 20-04-1911
Ida van Ingen * 31-01 1879 te Amerongen

Ida is in Amerongen geboren. Zij is voor haar huwelijk werkzaam bij de Fam. V. van der Willige, Westersingel Rotterdam. Een dag na haar huwelijk, 21-04-1911, wordt ze weer in de gemeente Amerongen ingeschreven.

Cornelis en Ida gaan wonen B 49 b in het bevolkingsregister 1916-1930 staat aangegeven BW 63 K. Is dat Het Klooster?

Ze krijgen 2 kinderen;
• Willem-Klaas * 19-03-1912
• Geertruida * 19-02-1916

Broers en zussen van Cornelis;

• Herman Burgstede * 11-03-1880 drogist te Amersfoort trouwt Amerongen x 23-05-1905 Gijsbertha Stolp geboren te Hoevelaken. Ze krijgen 2 kinderen.

• Willem-Klaas Burgstede * 06-01-1883/ 18-10-1926 huisschilder trouwt Wijk bij Duurstede x 23-05-1912 Anthonia de Bruijn. Ze krijgen 2 kinderen.

• Evert Hendrikus Burgstede * 06-07-1885 is op 16-03-1899 te Amerongen overleden. 13 jaren oud.

• Sara-Hermijntje Burgstede * 06-03-1888 te Amerongen trouwt Pieter-Willem Bos.

• Elbertus-Pieter Burgstede * 09-08-1890 brievenbesteller trouwt x 17-06-1915 te Amerongen

• Neeltje van Barneveld. Ze krijgen 3 kinderen.

• Sopheus Burgstede * 01-12-1892 brievenbesteller trouwt 30-10-1892 Amerongen Grietje Visee. Ze krijgen 10 kinderen.

• Elisabeth Burgstede * 27-10-1896 trouwt 1e Gerrit-Hendrikus van den Sigtenhorst 2e Anton Kallenborn.

15.

16.