Tak A1

Kees Burgstede
* 20-07-1869  Meester schoenmaker

Wat is dat, meester schoenmaker?
Kees Burgstede is de oudste zoon van Gijsbert Burgstede en Elisabeth Mandersloot. Hij werd op 20-07-1869 op de Dreef no C 15 in Amerongen geboren. Dit huis heeft later een ander nummer gekregen. Kees heeft 2 zussen en 2 broers. Zijn vader was arbeider en zijn moeder huisvrouw. Welk beroep zijn vader had heb ik niet terug kunnen vinden.

In zijn tijd werden alle schoenen nog met de hand vervaardigd. Dat is geen vak wat je jezelf zomaar kunt aanleren. Op het technisch internaat waar ik mijn middelbare opleiding heb genoten was ook een afdeling schoenmakerij. Heel knap wat die jongens er vervaardigden.


Kees heeft ook een schoenmakersopleiding gevolgd. Dat deed hij in Hardinxveld. Op de gezinskaart staat vermeld dat hij op 7 mei 1885 uit Amerongen vertrekt en op 1 mei 1888 weer naar Amerongen komt.
Hij heeft in die drie jaar een goede opleiding kunnen volgen.
De titel Meester schoenmaker maakte hij ook waar. De kasteel heren en vrouwen waren vaste opdrachtgevers en dat op zich is een bewijs van vakmanschap. In Amerongen, Veenendaal en omgeving woonden veel rijke families. Scheepjeswol, Ritmeester en de van Bentums. Kees Burgstede trouwde op 07-11-1889 te


Veenendaal met Aaltje van der Meiden hij was pas 20 jaar.
Waarschijnlijk kon hij toen al een goede boterham verdienen. Kees woonden in het huis naast de schoenmakerij dat stond aan de Achterweg. Op de gezinskaart wordt aangegeven dat hij met zijn gezin woonde op BW 95 K maar een paar jaar later is dat B 76 K. In een advertentie van de Amerongsche courant van 7 mei 1907 staat een advertentie van C. Burgstede schoenhandel en schoenmakerij, Achterweg. Waarschijnlijk dezelfde plek maar nu met straatnaam in plaats van een nummer. Op de rouwkaart staat ook Achterweg met toevoeging B 161.

Kees was een harde werker, een trouw en gezien man met uitstraling en karakter. Hij droeg dan ook steevast een Engelse bolhoed. Hij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat word je niet zomaar. Ook was hij bestuurslid en mede oprichter van de gemeenschapsbond. N.C.G.B. Nederlandse Christelijke Gemeenschaps Bond.


Kees en Aaltje kregen 11 kinderen 6 zonen en 5 dochters. De jongste zoon Catharinus Cornelis * 02-11-1914
staat niet op de poster. Later bleek dat deze jong overleden zoon (1 maand oud)
niet opgenomen was in het register, maar wel in het stamboekje.

De familie van Kees bleef veelal in of rond Amerongen hangen maar de kinderen van Kees en Aaltje waaierden uit over Nederland
en zelfs daarbuiten. Hun zoon Elizabert Cornelis was Dominee. Hij werkte als zendeling in Bandoeng.

Kees was een gelovig mens met veel vertrouwen in de tijd, na het overlijden. Hij is op 9 maart 1949 in de ouderdom van 79 jaar en 8 maanden thuis overleden. Hij was weduwnaar van Aaltje die op 25 december 1940 is overleden.


Op de overlijdenskaart van Kees staat het volgende:
Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!)
Ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen
Verzadigd met uw goddelijk beeld.