Tak A2      Bart-Wouterus van Burgsteeden

De meest gelezen naam uit de familie.

Bart-Wouterus van Burgsteeden, is met zekerheid de meest gelezen naam van de stamboom. Doe dit eens netjes uit de doeken zult u zeggen!
Bart-Wouterus van Burgsteeden geboren 19-01-1818 te Amersfoort, is het vierde kind in het gezin van Jan van Burgsteeden en Adriana Cornelia Werneke. Het zal u zijn opgevallen dat deze tak hun naam met twee keer ee schrijven. Echter, de uittreksels uit geboorte en huwelijksregisters zijn niet altijd even consequent. Laten we het houden op, veelal.


Bart-Wouterus van Burgsteeden
*19-01-1818  / 08-03-1896

Bart-Wouterus van Burgsteeden was in 1885 voorzitter - regent van het St Pieters - en Bloklands Gasthuis, mannenzaal, te Amersfoort. Iedere bezoeker aan het gasthuis ziet bij binnenkomst en zeker ook bij het uitgaan ervan naast de voordeur het REGLEMENT VAN ORDE van het gasthuis aan de binnenmuur hangen.

De naam B.W. van Burgsteeden prijkt zodanig op het reglement van orde dat die je bijna niet kan ontgaan. Het mannengasthuis is een vast onderdeel van een Amersfootse stadswandeling waardoor duizenden en nog eens duizenden het huis van binnen hebben gezien en nog gaan zien. Ik heb het ook gezien en mij viel die naam natuurlijk extra op. Maar mijn mede bezoekers zagen het ook. Mijn broer stelde de vraag, zou dat familie van ons zijn waarop een andere broer dat met ja beantwoorde. Zo’n snelle bevestiging lijkt voor toehoorders op enige mate van kennis, maar dat is het helemaal niet. In de zin van de vraag is Bart-Wouterus van Burgsteeden helemaal geen Familie. Hij komt duidelijk uit een andere tak. Rond 1600 komen verre voorouders elkaar wel tegen, maar dan zonder de Familienaam Burgsteden.

Mannenzaal

(ook wel Mannendeel) van het St Pieters- en Blocklandsgasthuis. In de bedsteden sliepen de mannen, halfzittend, met twee tegelijk; sinds 1838 één man per bedstede. Thans bekend door een 'levende geschiedenis'-project (sinds 1993 uitgaand van Museum Flehite) waarbij op gezette tijden situaties van 1907 uit het leven van de gastelingen door amateurs worden nagespeeld; dat was nl. het laatste jaar dat er gastelingen (31 man) in de Mannenzaal verbleven; daarna kwamen ze in het nieuwe gebouw; in dat jaar vigeerde het uit 1885 daterende 'Reglement van Orde' ondertekend door de voorzitter van de Regenten (B.W. van Burgsteeden) en de secretaris-penningmeester (W.L. Scheltus)
Bron: www.archiefeemland.nl


De oom van Bart-Wouterus van Burgsteeden, Anthony, is op zijn oude dag gast geweest van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Even in mijn aantekeningen spieken wanneer dat is geweest.

Anthony van Burgsteeden, geboren 07-12-1786 te Amersfoort, van beroep grutter wonende in de Strijkstraat, gehuwd met Catharina de Vaal. Zoon van Johannes van Burgsteden en Adriana Joukus. Hier nog met een e geschreven. Anthony overlijd op 24-12-1870, 84 jaren oud, in het St.Pieters en Bloklands Gasthuis. Achter Davidshof te Amersfoort.

In bijna dezelfde tijd komt Jan van Burgsteden, geboren op 25-7 1805 te Barneveld, zoon van Cornelis Jansen van Burgsteden en Janna Jansen, in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis te overlijden. Jan overlijd op 08-08-1879, 74 jaar oud.

Anthony komt uit de Amersfoortse tak en Jan komt uit de Barneveldse tak. Zou Bart-Wouterus daar in betrokken zijn geweest? Dat zou zo maar kunnen. Zijn voorzitterschap of een andere functie binnen het Gasthuis is waarschijnlijk eerder dan 1885 al begonnen. Anthony, die een oom van hem is, overlijd in 1870 en Jan in 1879. Drie maal de naam Van Burgsteden verbonden aan het St.Pieters en Bloklands Gasthuis zo dicht op elkaar dat mag je in verhouding tot het aantal inwoners van Amersfoort best veel noemen.

Reglement van Orde

Bart-Wouterus van Burgsteeden is in 1885 zelf ook al 67 jaar als hij in zijn functie van voorzitter verantwoordelijk is voor naleving ervan door de oude in het Gasthuis wonende mannen, (de oude vrouwen hadden hetzelfde reglement maar een vrouw als presidente ) dan had hij daar een dagtaak aan. Ongelooflijk wat daar allemaal in is vastgelegd.

Voor de aardigheid schrijf ik er een paar neer.
• Het opstaan 7.00 uur in de zomer en 7.30 uur in de winter.
• Slapen gaan zomer en winter 9.00 uur.
• Daartussen zijn de tijden van ontbijt, koffietijd, middagmaal, theetijd en avondmaal strikt.
• Afhankelijk van zomer of wintertijd, daglicht, mogen de bewoners alleen met toestemming het gasthuis uit.
• Om de tijden aan te geven luid de klok.
• Voor alles is toestemming nodig.
• Inspectie is mogelijk.
• Bezoek ontvangen, uitsluitend op woensdag middag, alleen met toestemming van de binnenvader.

Aldus vastgesteld door Regenten van het St.Pieters en Bloklands Gasthuis te Amersfoort in hunne vergadering van den 17e november 1885.
De secretaris- penningmeester W.L. Scheltus                                                                             
De voorzitter B.W. van Burgsteeden

Het “Gasthuis” heet gewoon “Gesticht”.

22-2.

Even een klein stukje stamboom van Bart-Wouterus.

Bart-Wouterus van Burgsteeden *19-01-1818 te Amersfoort trouwde op 31-05-1849 te Amersfoort met Aaltje Molemans. Zij is in het jaar 1826 te Amsterdam geboren. Ze kregen 4 kinderen;
• Jan *02-10-1850
• Wilhelmus *04-03-1853
• Jan *14-01-1855
• Johanna *11-03-1858

Jan, Wilhelmus en Jan zijn alle drie jong overleden. Het noodlot treft het gezin hard als Aaltje 23-09-1858 op 32 jarige leeftijd komt te overlijden. En nogmaals als op 16 jarige leeftijd hun enige dochter Johanna komt te overlijden.
Bart-Wouteres is dan zijn gezin helemaal kwijt.

Bart-Wouterus heeft dan nog een broer en twee ooms om de stam in stand te houden.

Zijn broer Jan, die gehuwd is met Everarda Catharina Geertruida van de Klashorst krijgen 9 kinderen waarvan er 6 op jonge leeftijd overlijden. Zij wonen in Utrecht.


Zijn oom Hermannus, die gehuwd is met Gerritje Schouten hebben geen kinderen.

Zijn oom Anthony die gehuwd is met Catharina Everarda de Vaal krijgen twee zoons waarvan een jong overleden en de andere zoon Jan, die gehuwd is met Maria Snapper krijgen een dochter die ook noodlottig op 20 jarige leeftijd komt te overlijden.

Van alle kinderen blijven er maar twee over, de zonen van zijn broer Jan, die de stam in stand kunnen houden. Zij waren alle twee militair.
• Jan, geboren 12-08-1850 te Utrecht. Van Jan heb ik geen huwelijk kunnen vinden.
• Frederik-Johan, geboren 22-05-1856 ook te Utrecht. Hij is op 16-03-1888 te Edam gehuwd met Wilhelmina Pont. Zij is op 26-08-1864 daar geboren. Frederik- Johan is op 04-09-1917 overleden 61 jaren oud en Wilhelmina is op 21-03-1928 overleden 64 jaren oud. Beiden zijn in Velp overleden en begraven.

Bart-Wouterus overlijd te Amersfoort op 08-03-1896, 78 jaren oud.


Tot nu toe moet ik mijn stamboom van de Amersfoortse tak, eindigen.
Ik hoop door mijn website toch nog eens een teken te mogen ontvangen.