Tak 4

Cornelis Goossense
* ca. 1695 'De mystery man'

Cornelis Goossense is de stamvader van de Barneveldse tak. Hij duikt rond 1720 op in Stoutenburg bij de Familie Goosen Thijmens en Teuntje Peelen op Daatselaar. Daardoor lijkt het of hij een zoon is van Goosen Tijmens en Teuntje Peelen maar dat blijkt niet waar te zijn. Vreemd genoeg is hij niet te vinden in de DTB boeken van Barneveld en Amersfoort. Toch moet hij in de omgeving geboren zijn. Uit de huwelijks akte blijkt dat Cornelis een oudere broer heeft die Jan heet en uit de huwelijks akte van Jan blijkt er nog een broer te zijn, Teunis. Maar ook die heb ik nog niet kunnen vinden. Wie weet komt dat nog een keer goed. En als het goed komt dan weet ik ook of deze tak uit hetzelfde geslacht van tak 1-2-en 3 komt. Een van mijn doelen! Ik moet daarom wel doorgaan met zoeken...


Cornelis Goossense * ca 1695

De jongste zoon van Cornelis Goossense en Dirkje Hendrix heet Jan. De oudste broer van Cornelis Goossense heet, zo blijkt uit de huwelijksakte, ook Jan. Door vernoeming zou dat op hem kunnen duiden, maar ook naar een oom van Cornelis, Jan Jansen, die van het jaar 1735 tot 1741 landbouwer is op Burgsteden. Na 1741 komt Cornelis Goossense op die boerderij. Het klinkt dus heel plausibel dat Jan Jansen een oom van hem is. Dat aannemende dan is de vader van Cornelis Goossense, 'Goossen Jansen' die van het jaar 1735 tot 1746 landbouwer is op Den Brom. Het jaartal 1735 is hier per toeval gelijk aan het jaar waarin Cornelis Goossense van Stoutenburg naar de boerderij Het Net gaat.

De vrouw van Goossen Jansen is Annetje Hendriks de dochter van Hendrik Hendriks, landbouwer op Den Brom. Goossen Jansen is eerder getrouwd geweest met Weimptje Hendriks een zus van Annetje. Weimptje is doopgetuigen bij de doop van Mathias de tweede zoon van Cornelis Goossense * 25-07-1723 te Hamersveld. Dat kan de moeder van Cornelis zijn.

Dit zijn zomaar een paar aanknopingspunten om de ouders van Cornelis Goossense te vinden.

Huwelijken van Cornelis Goossense

Eerste huwelijk

13-12-1720 (gerecht) / 03-01-1721 (kerk)

Cornelis Goossense
, jonge man wonend in Barneveld

trouwt te Achterveld RK

Marija Thijssen, jonge dame wonend op Daetselaar te Stoutenburg

Marija Thijssen is een dochter van Thijs Helmerts en Jannetje Peelen.

Getuigen
Cornelis: Broer Jan en zwager Aart Dirkszoon (Cornelis heeft dus een zus).
Marija: Oom Goossen Thijmensen van Groot Achterveld.

Kinderen
De kinderen uit het eerste huwelijk van Cornelis Goossensen en Marija Thijssen zijn geboren in Hamersveld en Stoutenburg.

Cornelis Goossensen is na het huwelijk met Marija Thijssen 03-01-1720, landbouwer op Vendeloos Daatselaar. Na het overlijden van zijn vrouw Marija hertrouwd hij op 08-05-1734 met Dirkje Hendrix weduwe van Thijmen Hendriksen Haan wonend op Gasthuis Daatselaar. Cornelis gaat met haar samen op Gasthuis Daatselaar verder.

In het Jaar 1735 is hij landbouwer op Het Net, dat is een boerderij naast Schoonderbeek op De Glind. Maar in diezelfde tijd is hij tot 1738 ook nog landbouwer op Gasthuis Daatselaar in Stoutenburg.

Tweede huwelijk
19-04-1734 (gerecht) / 08-05-1734 (kerk)

Cornelis Goossense
, weduwnaar van Marija Thijssen, wonend te Stoutenburg
huwt
Dirkje Hendrix
, weduwe van Thijmen Hendricksen Haan Stoutenburg, wonend te Stoutenburg

Kinderen
De zoon van Cornelis Goossense en Dirkje Hendrix heet Jan Cornelissen en hij wordt in 1735 in Barneveld geboren. Dat moet dan op boerderij Het Net zijn. De Glind is gemeente Barneveld.

Het Historisch Kadaster van Barneveld vermeld als landbouwer op Het Net van 1735 tot 1741 Cornelis Goossense en daarna van 1741 tot 1772 op Burgstede. Dat is een lange periode. Zijn zoon Jan neemt daarna de boerderij van zijn vader over.


Jan Goossense * 1735

Jan Cornelissen trouwt 12-02-1772 te Barneveld met Evertje Jansen. Zij is in Garderen geboren.

Ze krijgen 7 kinderen waarvan er twee jong overlijden. Zijn vrouw Evertje neemt den negentiende october 1812 officieel de naam van Burgsteden aan. Haar man Jan is dan al overleden. Haar kinderen nemen ook de naam van Burgsteden aan. Het gezin is naar Barneveld verhuist.

De twee volgende generaties blijven in Barneveld.


Bijna altijd blijft er wel een van de kinderen op het oude nest, maar deze stam vertrekt in zijn geheel uit Barneveld en dan is het echt uitwaaieren geblazen. Eerst nog en beetje in de vertrouwde omgeving. Daarna door heel Nederland. Helmond, Weesp Alblasserdam en Haarlem om er maar een paar op te noemen.
Laatste verhaal van deze tak